Astronomi Atölyesi

Evreni Birlikte Keşfediyoruz...

Temel Bilimler’in atası olan Astronomi (Gökbilim veya Yıldız Bilim), genel anlamda, evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.
Doğa bilimlerinin bu kolunda eğitim alan öğrenciler temel bilimsel becerilerini geliştirirken gündelik hayatlarına da katkıda bulunurlar.

Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunu eğitmenlerimizle gökyüzünün kapılarını aralıyoruz...


Temel Bilimsel Süreç Becerileri Astronomi Etkinlikleri
Gözlem yapmaAstronominin en temel etkinliği bir gözlem aracı veya çıplak gözle gözlem yapmaktır.
Sınıflama yapma Öğrenciler gezegenleri, yıldızları, takım yıldızları ve galaksileri sınıflamayı;
bu sınıflamayı yaparken de tüme varım şeklinde ilerlemeyi öğrenmektedir.
Ancak evrenin oluşumunu anlamak içinse tümden gelim yöntemini kavramak durumundadır.
Böylece zihinlerini olaylara farklı açılardan bakmak için kullanmaya adapte ederler ve
problem çözme yetenekleri gelişir.
İletişim kurma Gözlem yapan öğrenci arkadaşları ile ortak çalışmak durumundadır.
İletişim kurma ve bilgiyi paylaşma, sosyal öğrenme yeteneğini güçlendirir.
Ölçme Evrendeki uzaklıkları algılamak ve bunları somutlaştırarak ifade etmek durumunda
kalması kıyaslama ve ölçme becerisini geliştirir.
Tahminde bulunma Gök cisimlerinin yörüngeleri üzerindeki tekrarlı hareketlerini öğrenmesi
tahminde bulunma yeteneklerini geliştirir.
Çıkarım yapma Sonsuzluk kavramını içinde barındıran uzayı tanırken gezegenlerin, yıldızların
ve galaksilerin birbirlerine benzer süreçlerde ilerleyen ancak farklı zamanlardaki
evrelerine tanık olurve değişen süreçlere uygun çıkarım yapma yeteneği gelişir.

Program dahilinde verilmesi planlanan dersler ve içerikleri:

Astronomi Tarihi ( 1. Hafta 2 ders saati)
Bilimin doğuşu, felsefesi ve bilimsel çalışma adımları. Astronomi’nin temel doğa bilimi olarak ortaya çıkışı ve diğer temel bilim dalları ile ilişkisi. Astronomi bilimini kullanarak modern falcılık olan astrolojinin sorgulanması. Tarih boyu astronominin gelişimi.

Uzay Araştırmaları (2. Hafta 2 ders saati)
Yıldızlar, gezegenler, uydular ve diğer gök cisimleri hakkında temel bilgilerin verilmesi. Uzay boşluğu ve buradaki gökcisimlerinin uzaklıklarının algılanması. İnsansız ve insanlı uzay uçuşlarının başlangıçtan günümüze kadar olan seyri ve bu süreçte kullanılan uzay araçları hakkında (roketler, roket yakıtları, uydular, ISS, Space X projesi) bilgilendirme. Uydu yörüngelerinin türleri. Uzay araştırma merkezleri (NASA; National Aeronautics and Space Administration, ESA; European Space Agency, vb). Uzay için gelecek planları ve evrende yaşam olasılıkları. Genel Astronomi (3. Hafta 2 ders saati) Astronomide kullanılan koordinat sistemlerinin tanıtılması. Gök cisimlerinin günlük ve görünen hareketleri ile tutulmalar. Kepler yasaları. Zaman kavramı ve mevsimlerin oluşumu.

Güneş Sistemi (4. Hafta 2 ders saati)
Güneş sisteminin oluşum teorileri ve sistemin elemanlarının önemli özelliklerinin incelenmesi.

Gözlem Araçları (5. Hafta 2 ders saati)
Elektromanyetik ışınım. Temel optik yasaları. Teleskop türleri ve teleskopların özellikleri. Zamanımızın büyük teleskopları ve görevleri. (Gözlemevi gezisi_I)

Gökadalar (6. Hafta 2 ders saati)
Yaşadığımız gökada Samanyolu. Diğer gökadaların gözlem yöntemleri, keşifleri, uzaklıkları. Gökada kümeleri, süper kümeler, kuazarlar. Evren modelleri ve özellikleri.

Gözlemsel Astronomi (7. Hafta 2 ders saati)
Koordinat sistemlerinin uygulamalarının yapılması. Açı hesaplarının pratik çözümleri. Takım yıldızlar ve gözlemleri. Gök atlası kullanımı. (Gözlemevi gezisi_II)

Astronomide Modelleme (8. Hafta 2 ders saati)
Hazır astronomi programlarının tanıtılması. Uydu takibi gibi gök olayları hakkında önemli ve güncel bilgiler veren internet sitelerinin incelenmesi. Astronomi biliminin uygulamasında temel yer tutan Linux işletim sisteminin tanıtımı, bilgisayar üzerinde kurulumunun yapılması.

Astronomi Atölyesi

Eğitim saati:16:30-18:00
Eğitim başlangıcı:22.09.2018
Eğitim günleri :Her Cumartesi-Pazar
Toplam süre : 8 hafta (24 saat)
Adres : Mutlukent Mah. 1964 Sk. No: 6A Ümitköy Çankaya/Ankara
  • Kapasite8 kişi
  • Toplam ücret1200 TL
  • Yaş5-15