Java ile Programlamaya Giriş (1. Kur)

Profesyonel Programlama Dünyası...

java
Java ile programlama eğitimi; birbirini takip eden 3 kurdan oluşmaktadır...

Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından 1996 yılında geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen (interpreted) bir dildir.Java;basit, nesne odaklı, ağ anlayışlı, yorumlanmış, sağlam, güvenli, taşınabilir, nötr mimarisi, yüksek performanslı ve dinamik bir bilgisayar dilidir. C ve C ++ gibi görünür, ancak kullanımı daha kolaydır ve daha sağlam programlar oluşturmanıza izin verir.
-Java nesne yönelimli bir programlama dilidir.
Nesne yönelimli programlama paradigmasının bütün avantajlarını taşır. Programcıya kalıtım, polimorfizm, modular programlama, hata ayıklama (debug) ve kodların yeniden kullanılabilmesi gibi önemli yetenekleri sunar.
-Java dağıtık bir sistem olma niteliğine sahiptir.
Bir ağ üzerindeki birden çok farklı bilgisayarın bütünleşik bir sistem olarak bir arada çalışmasını sağlar.
-Java çoklu iş yapma (multithreaded) yeteneğine sahiptir.
Çoklu iş yapma niteliği, bilgisayarın aynı anda birden çok işi yapabilmesi demektir. Başka dillerde sistemle ilgili prosedürlerin çağrılmasıyla yaptırılan multithreaded özeliği java dilinin özünde vardır. Multithreaded yeteneği, özellikle görsel programlamada ve ağ programlamada önem kazanır..
-Java platform bağımsızdır.
Java programları harklı platformlar için ayrı ayrı değil, JVM için bir kez derlenir. Derleme sonunda ortaya çıkan java bytecode JVM tarafından yorumlanır. Bytecode, JVM yüklü her makinede çalışabilir. JVM sanal makinesi her makineye kolayca ve ücretsiz yüklenebilir. Dolayısıyla, java programları bir kez yazılır ve her yerde çalışır.
-Java taşınabilir.
İşletim sisteminden ve donanımdan bağımsız oluşu nedeniyle, Java Bytecode bir bilgisayar sisteminden farklı bir başkasına kolayca taşınır. Aynı java programının farklı sistemlerde sorunsuz çalışabilme yeteneği, programlama alanında geniş ufuklar açmıştır.
-Java güvenlidir.
Java dili, derleyicisi ve yorumlayıcısı güvenlik öncelikli olarak tasarlanmıştır. Tasarımında güvenliği öne çıkaran ilk dildir.Ağ bağlantılı ortamlarda kullandığı için Java programlama ile yapılan programları virüslerden korumak, kredi kartı bilgilerinin çalınmasını önlemek ve diğer kötü amaçlı eylemleri gerçekleştirebilecek kötü amaçlı kodlardan korumak önemlidir. Sanal güvenlik modeli ve genel anahtar şifreleme gibi güvenlik özellikleri vardır. Bu özellikler ile virüslerin ve diğer tehlikeli kodların platformda hasara yol açması önlenir.

java
Java ile Programlamaya Giriş (1. Kur) Eğitim İçeriği

-Java Tanıtım ve Kurulum
-Yazım Kuralları
-Yorumlar
-Değişkenler
-Veri Tipleri
-Operatörler
-Koşullar (if-else)
-Döngüler, "break" ve "continue" Kullanımı
-Diziler

Java (1.Kur) Kurs Takvimi

java

Java 1.Kur Kodlama

Eğitim saati:Takvim sayfamıza bakınız
Eğitim günleri :Her Cumartesi-Pazar
Eğitim başlangıcı:Takvim sayfamıza bakınız
Toplam süre : 4 hafta (12 saat)
  • Kapasite8 kişi
  • YaşYetişkinler İçin

Mühendis ve bilgisayar öğretmenliği kökenli olan eğitmenlerimizin teknoloji ve yazılım konularında Türkiye’nin en önde gelen Şirketlerinde iş deneyimleri bulunuyor. Bu sayede teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik yazılım-elektronik trendleri açısından da vizyon katıyorlar.

Dünyanın Her Yerinde Geçerliliği Olan Ve Iyi Bir Gelecek İçin Olmazsa Olmaz Global Yetenek...Kodlama(Bilgisayar Programlama)