Java ile Veritabanı İşlemleri (2. Kur)

Veritabanı İşlemleri...

java
Java ile Veritabanı İşlemleri (2. Kur) Eğitim İçeriği

Metodlar: Java programlarının ana parçalarıdır. Metodlar sınıfların(class) içinde yer alan küçük program parçacıklarıdır. Metodların çoğunda değişken parametreler metotlar ve sınıflar arasında iletişimi sağlarlar.Metotlar bir grup kod bloğunun belirli bir işlevi gerçekleştirmek için bir araya gelmesiyle oluşurlar. Genelde programlar küçük parçalara bölünmüş şekle getirilmeye çalışılır. Bu küçük parçalara metot adı verilir. Java programları, metotları içeren java sınıflarıyla, class alan metotların
1-Parametresiz metotlar
2-Parametre alan metotlar


Sınıflar: Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java'da sınıf (class) kavramını doğada cins isimlere benzetebiliriz. Bir cins kendi başına belirli bir nesne değildir; ancak belirli türden nesnelerin ortak özelliklerini belirten soyut bir kavramdır.
1-Sınıf oluşturma
2-Dahili üye sınıflar
3-Yerel sınıflar (Local classes)
4-İsimsiz sınıflar (Anonymous classes)

Temel Dosya İşlemleri: Verileri sabit olarak dosyaların altında tutulur. Fakat dosyalar bellekteki nesneler gibi değildir,bunların erişim şekilleri farklıdır.
1-Satır okuma
2-Satır sayma
3-Kapatma işlemleri
4-Dosya kopyalama İşlemleri
5-Hata yakalama

Veritabanı İşlemleri: Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların hepsi bünyesinde barındırdıkları bilgileri veritabanında tutarlar. Nüfüs müdürlükleri, bankalar, okul ve üniversiteler kayıtlı olan onca kişi arasından istenen bilgileye saniyeler içerinde ulaşabiliyorsa bu veritabanı sistemlerinin sayesindedir.
1- Python’da veritabanı bağlantısı
2- Tablo oluşturma
3- Veri kaydetme
4- Veri okuma
5- Alanlara göre çağırma
6- Veri silme
7- Veri güncelleme

Kazanımlar:
a- Bilgileri düzenleme,
b- Bilgileri işleme,
c- Çözüm yolları geliştirme,
d- Analitik düşünme,
e- Problem çözme konusunda yetkinlik kazanma,
f- Karışık işlemleri parçalara bölerek basitleştirme.

Java (2.Kur) Kurs Takvimi

java

Java 2.Kur Kodlama

Eğitim saati:Takvim sayfamıza bakınız
Eğitim günleri :Her Cumartesi-Pazar
Eğitim başlangıcı:Takvim sayfamıza bakınız
Toplam süre : 4 hafta (12 saat)
  • Kapasite8 kişi
  • YaşYetişkinler İçin

Mühendis ve bilgisayar öğretmenliği kökenli olan eğitmenlerimizin teknoloji ve yazılım konularında Türkiye’nin en önde gelen Şirketlerinde iş deneyimleri bulunuyor. Bu sayede teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik yazılım-elektronik trendleri açısından da vizyon katıyorlar.

Dünyanın Her Yerinde Geçerliliği Olan Ve Iyi Bir Gelecek İçin Olmazsa Olmaz Global Yetenek...Kodlama(Bilgisayar Programlama)