Zeka atölyesi

Akıl oyunları...

Zeka atölyesi; birbirinden farklı akıl oyunlarıyla kavram, ilke, algı ve yönergeleri kullanarak çocuklarımıza soyut ya da somut nesneler arası ilişkileri kavrama, analiz yapma, akıl yürütme ve bu becerileri belirli bir amaca ulaşmak için kombine edebilme yetkinliklerini kazandırmaktadır.
Akıl oyunları, kurs dönemi boyunca anasınıfı öğretmenimiz ve akıl oyunları uzmanımız tarafından öğretilerek oynatılmaktadır.

Okul Öncesi Dönem ve akıl oyunları
Bu dönem çocukların kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı ve beyin gelişiminin % 80’inin tamamlandığı bir dönemdir. Okul öncesi dönemin en iyi şekilde ve uygun yaşantılarla geçirilmesi son derece önemlidir. Çocuğa sağlanacak yaşantıların türü ve kalitesi çocuğun potansiyellerinin ortaya çıkmasıyla doğru orantılıdır. Akıl oyunları, çocukların farkındalık becerisi, görsel algı, seçici dikkat, problem çözme becerisi ve sosyal becerilerin gelişimine katkı sağlamaktadır.
Ayrıca akıl oyunlarının tüm uygulamalarında çocuklar aktif rol üstlenerek aktif yardımlaşma, birlikte hareket etme becerileri kazanmaktadırlar.
İlkokul dönemi ve akıl oyunları
İlkokul döneminde çocukların öğrenme ortamını daha eğlenceli ve verimli hale getirir. Üretken düşünme becerilerinin geliştirilmesine, görsel algı kabiliyetlerinin artmasına yardımcı olur. Sosyal ortamlarda kendini nasıl ifade edeceği bilinci oluşur. Oyunların doğasında bulunan bir probleme karşı çözüm üretme özelliğinden dolayı çocuklar problem çözme yeteneğinin gelişmesiyle birlikte, bu yetkinliklerini hayatın diğer alanlarında da uygulama fırsatı bulacaktır. Oyunlarda çocuklar aktif rol üstlenerek bir anlamda hayatın provasını yaparlar. Oyun ortamında öğrendiklerini hayatın diğer alanlarına da aktarırlar.

Okul Öncesi Dönem akıl oyunları ve hedef beceriler

1. Nesneleri, durumları, olayları fark etme
2. Renkleri, şekilleri tanıma, renkler ve şekiller üzerinde yorum yapma
3. Rakamları, geometrik şekillleri tanıma, saymaya başlama
4. Kazanılan problem çözme becerisini gerçek hayata uyarlayabilme
5. Parçadan bütüne, bütünden parçaya ulaşma
6. Grup içi uyum sağlama, bireysellikten takıma geçiş
7. Hayatı boyunca gerekli olacak akıl yürütmede ilk adımı atma
8. İfade yeteneğini geliştirerek içinde bulunduğu durumu veya derdini akıcı bir dille anlatabilme
9. Kendinden farklı düşünenlerin olduğunu fark etme ve bu durumu kabul etme
10. Alternatif çözüm yollarının olabileceğini fark etme

İlkokul dönemi akıl oyunları ve hedef beceriler

1. Karşılaştığı problemleri analiz edebilecek, çözüm yolları arayacak, bulduğu çözüm yollarını bir plan çerçevesinde uygulama.
2. Üretilen çözümlerden pozitif sonuç alınmazsa yeni yöntemler arama ve esnek düşünce yapısı
3. Parçadan bütüne, bütünden parçaya ulaşma becerisi
4. Geliştirdiği problem çözme yöntemlerini gerçek hayatta da deneyebilme.
5. Kendini akıcı ve farklı kelimelerle ifade edebilme, kelime dağarcığını geliştirme.
6. Sosyal ortamlarda kendinden farklı düşünenlerin olduğunu fark etme ve bu durumu kabul etme, onlara saygı duyma
7. Problemlerin birden fazla çözüm yolu olduğunu öğrenerek hayatına uygulama.

Zeka AtölyesiTakvimi

Zeka atölyesi(Akıl oyunları)

Eğitim saati:13:30-15:00
Eğitim başlangıcı:21.09.2019
Eğitim günleri :Her Cumartesi-Pazar
Toplam süre : 5 hafta (20 saat)
Adres : Mutlukent Mah. 1964 Sk. No: 6A Ümitköy Çankaya/Ankara
  • Kapasite10 kişi
  • Yaş5-15

Zeka atölyesi + Seçilecek diğer ders

Eğitim saati:Seçime göre değişkenlik gösterir
Eğitim başlangıcı:21.09.2019
Eğitim günleri : Her Cumartesi-Pazar
Süre :5 hafta (20 saat atölye + 20 saat diğer ders)
Adres : Mutlukent Mah. 1964 Sk. No: 6A Ümitköy Çankaya/Ankara
  • Kapasite10 kişi
  • Yaş5-15

Örnek Akıl Oyunları (ayrıntılar için oyun adına tıklayınız)

Eğlenirken İngilizceyi geliştirir. Hızlı refleks ve odaklanmanın yanında konsantrasyonu artırır.Temel ingilizce kelimeleri şekillerle öğretir.

zeka

Basit ve hızlı stratejinin eğlenceli yönü-sınırsız kombinasyon

zeka

Kelime hazinesi ve bilgi dağarcığını geliştirirken hayal gücünü de artırır.

zeka

Hayalet hızında düşünürken hayal gücünü de sonuna kadar kullanmak gerek...

zeka

Türk zeka ve strateji oyunu mangala...MEB müfredatına da eklenen tarihi oyunumuz...

zeka

Bomba kimin elinde patlayacak? Sözel ifade yeteneği. Kelime hazinesini geliştirme. Hızlı düşünme çabuk karar verme .Dünya çapında ödüllü...

Örnek Akıl Oyunları

zeka

Stratejinizle rakibin başını döndürebilirsiniz ava giderken av olmayın.

Okul öncesi akıl oyunları program içeriği

Hafta Ders İçeriği
1 “Yumak Dolaşıyor, Arkadaşlar Kaynaşıyor” isimli tanışma oyunun oynanması, “Renk kavramı” üzerine bilmecelerle etkinlik arası geçişin sağlanması; “Katamino” isimli şekil-zemin, parça –bütün, görsel dikkat, dikkat-konsantrasyon, geometrik algılama, problem çözme yetilerini geliştiren akıl oyunu oyunun oynanması, “Çember Zamanı” oynanan akıl oyunun çeşitli sorularla değerlendirilmesi, “Drama” katamino oyununda görülen renkli ahşap şekillerin bedenlerle canlandırılması,
2 “Kırmızı Hayallerim” isimli hayalgücünü destekleyeci Türkçe Dil ve Sanat etkinliğinin uygulanması, “Pomela” isimli el-göz kordinasyonunu, ince motor becerilerini, konsantrasyonunu geliştiren, planlama ve zamanlama yeteneği kazandıran çocukların sosyalleşmesiini destekleyen akıl oyunun oynanması, “Çember Zamanı” oynanan akıl oyunun çeşitli sorularla değerlendirilmesi, basit ısınma hareklerinin ardından “Kırmızı Elma, Dalından Kopsana” isimli oyun hareket etkinliğinin gerçekleştirilmesi
3 “Demir Paranın Gücü” isimli odaklanma ve ritmik sayma becerileri; maddenin özelllikleriyle ilgili farkındalık oluşturuşturulması amacıyla deney etkinliğinin gerçekleştirilmesi, “Bulutların Dansı” isimli dikkat ve odaklanma süresini arttırıcı oyun hareket etkinliğinin uygulanması, “Manyetik Logolar” isimli zeka ve hayal gücü gelişimini destekleyici, çekim gücü ve fizik prensipleri hakkında farkındalık oluşturan akıl oyununun oynanması, Çember Zamanı” oynanan akıl oyunun çeşitli sorularla değerlendirilmesi,
4 “Eksik Olanı Bul” isimli dikkat geliştirici oyun etkinliğinin uygulanması, “Whatizz” isimli parçadan bütüne ulaşılan, görsel ve seçici hafıza yeteneklerini geliştiren, parça –bütün, şekil-zemin ilişkisi kurulmasını sağlayan, hayalgücü ve konsantrasyon gelişimini destekleyen akıl oyunun oynanması, Çember Zamanı” oynanan akıl oyunun çeşitli sorularla değerlendirilmesi, “Eşi Nerede” isimli okuma yazmaya hazırlık etkinliğinin yapılması,
5 “Sek De Gel” isimli büyük kas, el göz kordinasyonu geliştirici oyun hareket etkinliğinin oynanması, “Skippity(Zıp Zıp)” isimli düz- yan- çapraz, renk kavramlarını geliştiren; bağlantısal ve matematiksel düşünme, problem çözme ve odaklanma becerilerini destekleyen akıl oyunun oynanması, “Bilmece Kutusu” kağıt katlama sanatıyla küçük kas becerilerini ve odaklanmayı destekleyici sanat etkinliğinin gerçekleştirilmesi
6 “Güneşim Olur Musun?” isimli hayalgücü ve ifade yeteneğini geliştirici drama etkinliğinin uygulanması, “Rondo Vario” isimli renk tanıma kopyalama, seçici dikkat, odaklanma, gözlem, örüntü ve bilgiyi transfer etme kabiliyetlerini geliştiren akıl oyunun oynanması, “Gökkuşağı” isimli görsel aygıyı destekleyici üç boyutlu sanat etkinliğinin gerçekleştirlmesi, “Fare Hangi Köşede” isimli dikkat, hız, hedefe ulaşma, odaklanma becerilerini geliştirici oyun hareket etkinliğinin gerçekleştirilmesi
7 “Yüzeyi İncele” isimli ince kas becerisini geliştiren, neden-sonuç ilişkisini destekleyen deney etkinliğinin uygulanması, “Reversi” isimli bağlantısal düşünme, problem çözme, matematiksel düşünme ve odaklanma becerilerini geliştiren akıl oyunun oynanması, “Zıttını Bul” isimli hızlı düşünmeyi ve sözel algıyı geliştiren Türkçe Dil etkinliğinin uygulanması.
8 “Are You Sleeping” isimli ingilizce şarkınin çocuklara dinlettirilmesi, “Zingo” isimli hız, seçici dikkat, görsel algı, hafıza geliştirici, ingiliz diliine karşı farkındalık oluşturan akıl oyununun oynanması, “Yaşayan Duygular” isimli hayal gücünü destekleyici sanat etkinliğinin gerçekleştirilmesi

İlkokul akıl oyunları program içeriği

Hafta Ders İçeriği
1 Ben kimim, kendimi tanıtıyorum. Arkadaşımı tanıyorum.Abbalone ve Reversi Oyunları
2 So doku, Kendoku, Katamino, Skippity
3 Palindromlar, Resfebe, Look Look, Qbitz, Hayalet Hızında
4 Whatizz, Zingo, Empati
5 Anagram Sözel Oyunu, Dobble, Dizios
6 Apartmanlar Sözel Oyunu, Mangala, Koridor
7 Empati, Nim, Üç taş, Dokuz taş, Surakarta
8 Dedektif, Hikaye küpleri, proglamla ilgili duygu düşünceler, drama
Akıl oyunları, kurs dönemi boyunca anasınıfı öğretmenimiz ve akıl oyunları uzmanımız tarafından öğretilerek oynatılmaktadır.