Arduino ile Çocukların Elde Edebileceği Kazanımlar

blog

Öncelikle arduino nedir ve ne amaçla kullanılır biraz bunlardan bahsedelim. Arduino basit ve kolay kullanım özelliğine sahip yapısıyla kodlama dilini başlangıç seviyesinde bilen birinin bile gelişmiş yazılımlar yapmasını sağlar. Arduino açık kaynak kodlu bir sistemdir. Gerekli modülleri oluşturarak birçok farklı yazılım ve cihaz geliştirebilirsiniz.

Robot teknolojisinde en çok kullanılan sistemlerden birinin arduino olduğunu belirtmek isterim. Robot hareketleri genellikle bu sistemle belirleniyor. Örnek vermek gerekirse, cihazımıza ses komutları göndererek bunları davranış hareketlerine çevirebiliriz.

Milli eğitim bakanlığı ise bu konu hakkında çalışmalarını sürdürmektedir. Okullarda bu tür eğitimler ders içeriklerine eklenmiş durumda ve eklenmeyede devam edecektir. En basit olarak bir çok şehirde dene yap atölyeleri kurarak velileri bilinçlendirmek ve öğrencilerin bu tür faaliyetlere katılımını hedeflemektedir.

Çocuklarımız için arduino eğitimi, çocukların algoritmik düşünce becerilerini nasıl geliştireceklerini öğreterek, teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bir nesil oluşturmak ve geleceği şekillendirmesine katkı sağlamaktadır.Buradaki asıl amaç öğrencilere, sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri kurabilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetileri kazandırmak ve aynı zamanda eğlenerek üretmelerini sağlamaktır.Madde madde bu kazanımlara beraber bakalım isterseniz;

• Algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlama,

• Neden-sonuç ilişkisi kurma,

• Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşma,

• Olaylara farklı bakış açılarıyla bakabilme,

• İşitsel ve görsel zeka becerilerinin gelişmesine olanak sağlama,

• Tasarım odaklı düşünce gelişimi,

• Projeleri, gurup çalışması şeklinde yaparak iletişim becerilerinin gelişimini sağlamak. Bu kazanımlarla düşünme becerilerini geliştiren çocuklarımız, üretken olacaktır ve keyifli zaman geçireceklerdir.



Bilgisayar Programlama Eğitmeni

Eren Sarı

Paylaş

Tags: yazılım , bilgisayar programlama, çocuklar için kodlama,üstün yetenek, üstün zeka